Virksomheder

Stress har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Et stresset arbejdsmiljø påvirker dine medarbejderes trivsel og effektivitet, og i værste fald kan stress føre til længerevarende sygemeldinger.

Virkeligheden på mange arbejdspladser er i dag præget af sværere markedsvilkår, skærpet konkurrence og øget krav om effektivitet. Stress kan ikke undgås i pressede perioder eller ved forandringer, men det kan håndteres hensynsfuldt.

Med viden og indsigt kan du som leder forebygge stress hos dine medarbejdere, skabe trivsel og øge effektiviteten i din organisation. En målrettet indsats i tide kan have enorm betydning. Både mentalt for dine medarbejdere og økonomisk for din virksomhed.

Stress smitter, og en stresset leder kan smitte en hel afdeling. Et oplagt sted at starte er derfor, at ledere uanset niveau trænes i at kende egne stresssymptomer. Det næste skridt er, at lederne lærer om symptomerne på, at en medarbejder har eller er ved at udvikle stress, samt har værktøjerne til at hjælpe medarbejderen. Endelig kan din virksomhed have gavn af værktøjer til at forebygge stress, så problemsituationen slet ikke opstår.

Som leder har du ikke kun et ansvar for, at dine medarbejdere udfører deres opgaver tilfredsstillende. Du har også et ansvar for, at medarbejderne ikke bliver overbelastede.

Indførelsen af en trivsels- og stresspolitik kan sikre trivsel, motivation og arbejdsglæde hos virksomhedens ledelse og medarbejdere. Og med få ændringer og fokus på stressforebyggelse kan din virksomhed være et bedre sted for alle.

CBCoach tilbyder træning i håndtering af stress og stressforebyggelse til virksomheder. Kontakt mig på 26 84 27 89 eller send gerne en mail for at høre mere.

meeting