Stressforebyggelse

Stress kommer ikke på en enkelt formiddag. Og det gør trivsel heller ikke. Derfor giver det god mening hele tiden at have fokus på målrettet optimering af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af risikoen for stressbetingede sygemeldinger og dårlig trivsel.

Ved at arbejde med stressforebyggelse, opnår din virksomhed øget arbejdsglæde, bedre kommunikation, medarbejder trivsel, mindre sygefravær og positiv udvikling hos medarbejdere og ledere.

CBCoach tilbyder forskellige foredrags- og coaching muligheder. Find en pakke nedenfor, der passer til din virksomheds behov:

Pakke 1

Målgruppe:

 • Ledere og medarbejder, der vil arbejde med at forbedre trivsel, ønsker lavere sygefravær og stressniveau samt vil være på forkant med stress.
 • Grupper med motivation for at gøre en selvstændig indsats for at forbedre/bevare et forholdsvis lavt stressniveau.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag på 1,5 time for medarbejder, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress
 • Symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyggelse af stress
 • Kommunikation og trivsel

Ledersparring/coaching af 2 x 60 minutter, hvor der udarbejdes personlig handlingsplan.

Opfølgningsmail til medarbejdere.

Denne pakke vil skabe bevidsthed om nuværende vaner samt strategi til at fremme og fastholde trivsel og forebygge stress.

Pakke 2

Målgruppe:

 • Ledere og medarbejdere, der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress, eller hvor der er tegn på begyndende stress i form af drypvis sygefravær, nedsat præstationsniveau og dalende motivation.
 • Grupper med behov for at arbejde grundigt med stresshåndtering og trivselsoptimering, som har brug for at guides på vejen.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag på 1,5 time for medarbejder, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress
 • Symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyggelse af stress
 • Kommunikation og trivsel

1 times coaching á 60 minutters varighed til samtlige medarbejdere.
1 times coaching/ledersparring á 60 minutters varighed til samtlige ledere.
Opfølgende møde med ledelse efter endt forløb, samt opfølgningsmail til medarbejdere.
Denne pakke vil skabe bevidsthed om egen og andres stress og give værktøjer til at optimere og fremme trivsel samt til at forebygge stress.

Pakke 3

Målgruppe:

 • Ledere og medarbejdergrupper, der vil arbejde dybere med stresshåndtering i praksis, og i fællesskab skabe en trivselskultur. Fokus er både på den enkelte medarbejders ressourcer og samarbejdet i teamet om at skabe trivsel og god balance.
 • Grupper, der vil hele vejen rundt i arbejdet med stresshåndtering og trivselsoptimering.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag på 2 timer for medarbejdere, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress
 • Symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyggelse af stress
 • Kommunikation og trivsel
 • Hvad er vigtigt for at have overskud og motivation

Workshop af 4 timers varighed, hvor der i praksis arbejdes med at håndtere aktuelle jobmæssige stressfaktorer, vaner og adfærd. Værktøjer til at finde og stoppe overbelastningen, genskabe balancen og skabe bevidsthed om:

 • Hvor er vi ramt?
 • Hvor klarer vi det rigtig godt?
 • Hvor kan/vil vi sætte ind?

Afslutningsvis laves en handlingsplan til at implementere de nye vaner.
Der vil være en kombination af oplæg, debat og gruppeøvelse
1 times coaching af 60 minutters varighed af samtlige medarbejdere.
1 times coaching/ledersparring af 60 minutters varighed af samtlige ledere.
Opfølgende møde med ledelse efter endt forløb, samt opfølgningsmøde af 2 timers varighed til medarbejdere.
Udvidet sparring til både medarbejdere og ledelse – også pr. e-mail og telefon under hele forløbet.
Denne pakke vil optimere arbejdsglæden og nedsætte og forebygge fremtidig stress. I vil få værktøjer til at stoppe overbelastningen, genskabe balancen, skabe bevidsthed om en god trivselskultur og få styrket samarbejdet i teamet.