Stress kommer ikke på en enkelt formiddag.

Og det gør trivsel heller ikke…

Derfor giver det god mening at gå i gang med et lidt længere forløb, hvis I gerne vil arbejde målrettet på optimering af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af risikoen for stressbetingede sygemeldinger og dårlig trivsel.

Virksomhedens udbytte ved at arbejde med stress forebyggelse, er øget arbejdsglæde, bedre kommunikation, medarbejdertrivsel og udvikling hos medarbejderne og lederne.

Mulighed for forløb / rådgivning er mange, derfor tilbyder jeg forskellige pakkeløsninger. Alle forløb tilpasses individuelt efter jeres behov.

Pakke 1 er til:

Ledere og medarbejder, der vil arbejde med at forbedre trivsel, ønsker lavere sygefravær og stress niveau samt vil være på forkant med stress.

For grupper med motivation for at gøre en selvstændig indsats for at forbedre / bevare et forholdsvis lavt stress niveau.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag 1.5 time for medarbejder, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress og symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyg stress
 • Kommunikation og trivsel

Ledersparring/coaching af 2x60 minutter, hvor der udarbejdes personlig handleplan.

Opfølgnings mail til medarbejdere.

Denne pakke vil skabe bevidsthed om nuværende vaner og strategier til at fremme og fastholde trivsel og forebygge fremtidig stress.

Pakke 2 er til:

Ledere og medarbejdere, hvor fokus er, at fremme trivsel og forebygge stress, eller hvor der er tegn på begyndende stress; drypvis sygefravær, nedsat præstations niveau og dalende motivation.

For grupper, som har behov for at arbejde grundigt med stresshåndtering og trivselsoptimering, og gerne vil guides på vejen.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag 1.5 time for medarbejder, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress og symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyg stress
 • Kommunikation og trivsel

1 times coaching af 60 minutters varighed af samtlige medarbejdere.

1 times coaching/ledersparring af 60 minutters varighed af samtlige ledere.

Op følgende møde med ledelse efter endt forløb, samt opfølgnings mail til medarbejdere.

Denne pakke vil skabe bevidsthed om egen og andres stress, i vil få værktøjer til at optimere og fremme trivsel, samt til at forebygge stress.

Pakke 3 er til:

Ledere og medarbejdergrupper, der vil arbejde dybere med stress håndtering i praksis, og i fælleskab stå̊ sammen om at skabe en trivselskultur. Fokus er både på den enkelte medarbejders ressourcer, samt samarbejdet i teamet om at skabe trivsel og god balance.

Udvidet sparring til både medarbejdere og ledelse – også pr. mail & tlf. under hele forløbet.

For grupper, som vil hele vejen rundt i arbejdet med stresshåndtering og trivselsoptimering.

Indhold:

Indledende møde med ledere. Dialog og afdækning af aktuelle udfordringer og specifikke ønsker samt målsætning for forløbet.

Foredrag 2 time for medarbejder, hvor der er fokus på:

 • Hvad er stress og symptomer på stress
 • Travlhed kontra stress
 • Forebyg stress
 • Kommunikation og trivsel
 • Hvad er vigtigt for at have overskud og motivation

Workshop - 4 timer, hvor der arbejdes i praksis med at håndtere aktuelle jobmæssige stress faktorer, vaner og adfærd. Værktøjer til at finde og stoppe overbelastningen, genskabe balancen, og skabe bevidsthed om:

 • Hvor klarer vi det rigtig godt ?
 • Hvor er vi ramt ?
 • Hvor kan/vil vi sætte ind først ?

Afslutningsvis laves en handlingsplan til at implementere de nye vaner.

Der vil være en kombination af oplæg, debat og gruppe- øvelser.

1 times coaching af 60 minutters varighed af samtlige medarbejdere.

1 times coaching/ledersparring af 60 minutters varighed af samtlige ledere.

Opfølgende møde med ledelse efter endt forløb, samt opfølgnings møde af 2 timer til medarbejdere.

Denne pakke vil optimere arbejdsglæden, nedsætte og forebygge fremtidig stress. I vil få værktøjer til at stoppe overbelastningen, genskabe balancen, skabe bevidsthed om en god trivselskultur og få styrket samarbejdet i teamet.